Profesní průkazy

  • Úvod
  • Služby
  • Profesní průkazy

Naše autoškola nabízí i školení a přezkoušení řidičů vnitostátní i mezinárodní kamionové dopravy.

Profesionálně a kvalitně jsme schopni zajistit veškerá myslitelná školení týkající se profesních průkazů – ať jde o získání profesního průkazu, jeho rozšíření nebo obnovení. Pravidelné školení profesní způsobilosti provádíme po celý rok a v bezmála 100 kurzech proškolíme ročně téměř 2500 řidičů. Používáme moderní učební vybavení včetně výpočetní techniky, projektorů a interaktivních prvků.

Autoškola Novotný má akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Od roku 2008 jsme školení upravili v souladu s požadavky Evropské unie a získali akreditaci pro všechny skupiny profesních oprávnění - C, CE, D i DE.

Provádíme jak vstupní školení v rozahu 140 hodin a 280 hodin, a to na skupinu C i D (kamion a autobus), tak rozšiřující školení (ze skupiny C na D, ze skupiny D na C) v rozsahu 45 hodin.

Školení, které musí probíhat v akreditované učebně, v současnosti nabízíme hned v devíti městech - Železném Brodě, Turnově, Jablonci n.N., Liberci, Mnichově Hradišti, Lomnici n.P., Jílemnici, Rokytnici n. J. a v Semilech. Můžete si tedy zvolit učebnu, která je Vám nejblíže.

Školení samozřejmě můžeme udělat i u Vás ve firmě. Stačí jen nechat schválit učebnu na Krajském úřadě. V souladu s Vašimi požadavky rádi zahrneme do příslušné akreditace jakékoliv prostory, které máte k dispozici.

Od 1. 8. 2011 (s novelou zákona č. 247/2000 Sb.) jsme rozšířili nabídku o pravidelné školení k získání profesního průkazu pro řidiče vracející se k výkonu povolání a pro řidiče, jež doposud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti, avšak řidičské oprávnění jim bylo uděleno před 10. 9. 2009 na sk. C nebo před 10. 9. 2008 na sk. D. Toto školení má rozsah 35 hodin.

O kvalitě našich školitelů svědčí i to, že jsme v letech 2009, 2010 a 2011 vyhráli výběrové řízení pro rekvalifikace řidičských oprávnění a vstupní školení profesní způsobilosti pro Úřady práce v Jablonci n.N. a Semilech. Dnes se změnou financování již neprobíhají rekvalifikace plošně, ale na základě "zvolené rekvalifikace", kdy si sami zvolíte, kdo Vás bude rekvalifikovat, což následně Úřad práce proplatí.

Můžeme Vám zajistit veškerá školení nutná pro získání profesního oprávnění a přípravu na ně a říci Vám, jak ze své rekvalifikace vytěžit maximum. Zde spolupracujeme se všemi pracovními úřady a rádi Vám pomůžeme s případnou administrativou a veškerými Vašimi dotazy.

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit – viz kontakty.

Rychlý kontakt

Jiří Novotný
Autoškola & Autodoprava

Štefánikova 223
468 22 Železný Brod
Česká republika

+420 483 390 504

info@autonovotny.cz

Naši partneři